Home
Board of Directors
Poverty in Vietnam
Appeal Letter
Humanitarian Projects
-Lavang Boarding House for Women
-Lavang Boarding House for Men
-Lavang Scholarships
-Lavang Libraries
Bicycles & Sandals
Students' Appreciation
Our Lady of Lavang
Linda Trinh Memorial
Vietnam Veterans
English Teacher
Our Patrons
News & Events
Donations & Contact
Contact
Welcome
Other

Students residing at Lavang Boarding House 1
for Women
(2013-2014)

 

 

Students residing at Lavang Boarding House 2
for Men
(2013-2014)

 

 

Students residing at Lavang Boarding House 1  
for Women
(2011-2012)

 

NAME

MAJOR

GRADUATION YEAR

1

Nguyen Thi Hong

Accounting

2012

2

Phan Thi Chung              

Pharmacy Technician

2012

3

Dinh Thi Ngan

Pharmacy Technician

2012

4

Nguyen Thi Lien

Pharmacy Technician

2012

5

Nguyen Thi Su

Pharmacy Technician

2012

6

Le Thi Nhung

Environmental Science

2012

7

Cao Thi Xuan

Nutrition Nurse

2012

8

Tran Thi Truc Sam

Oriental Medicine

2012

9

Nguyen Thi Binh

Oriental Medicine

2012

10

Hoang Thi Ngoc

Oriental Medicine

2012

11

Nguyen Thi Ngoc

Oriental Medicine

2012

12

Trinh Thi Ngoc Lan

Business Administration

2012

13

Trinh Thi Thuy Hang

Banking & Finance

2013

14

Le Thi Bich Thao

Accounting

2014

15

Cao Thi Thuy Hang

Education

2014

16

Nguyen Thi An

Oriental Medicine Physician

2014

17

Le Thi Hue

Business Administration

2014

18

Nguyen Thi Hong Trang

Social Works

2015

 

Students residing at Lavang Boarding House 2
for Men
(2011-2012)

 

NAME

MAJOR

GRADUATION YEAR

1

Ho Van Hanh

Modern Science & Tech.

2011/end of year

2

Nguyen Van Nhiem

Automotive Technology

2012

3

Nguyen Van Duong

Social Works

2012

4

Dang Xuan Phuoc

Pharmacy

2013

5

Dang Van Minh            

Materials Technology

2013

6

Tran Hong Thanh

Electronics & Telecommun.

2013

7

Nguyen Quang Dat

Medical Laboratory

2013

8

Cao Van Hung

Civil Construction

2014

9

Pham Hoang Phuc

Graphic Design

2014

10

Ho Phi Thien

Information Technology

2014

11

Huynh Van Truong

Civil Construction

2014

12

Pham Quoc Bao

Vietnam History

2014

 


2011 RECIPIENTS OF
LAVANG COLLEGE SCHOLARSHIPS

NUMBER OF RECIPIENTS: 48


Đặng Thị Hạnh (Nutrition Nurse/2011)

Đặng Thị Vinh (Nutrition Nurse/2011)

Nguyễn Thị Yên (Pharmacy Technician/2011)

 Nguyễn Thước Trường (Mechan. Engineer/2011)

Nguyễn Trung Niên (English/2011)

Nguyễn Ngọc Tá (Civil Construction/2011)

Nguyễn Văn Long (Business Administration/2011)

Trần Minh Nhật (Computer Science/2011)

Trần Ngọc Dũng (Computer Science/ 2011)

Nguyễn Thị Mỹ (Office Administration/ 2011)

Nguyễn Thị Yên (Nutrition Nurse/2011)

Phan Thị Thuận (Tourism/ 2011)

Nguyễn Thị Hồng (Business Accounting/2012)

Đinh Thị Ngân (Pharmacy Technician/2012)

Nguyễn Thị Sự (Pharmacy Technician/2012)

Cao Thị Xuân (Nutrition Nurse/2012)

Phan Thị Chung (Pharmacy Technician/2012)

Trịnh Thị Ngọc Lan (Business Administration/2012)

Lê Thị Nhung (Environmental Science/2012)

Trần Thị Dạ Hiền (Agriculture/2012)

Lương Thị Bích (English/2012)

Hồ Văn Hạnh (Modern Science & Technology/2012)

Nguyễn Văn Đường (Social Services/2012)

Nguyễn Văn Nhiệm (Automotive Mechanic/2012)

Nguyễn Thị Hiệu (Business Administration/ 2012)

Đinh Văn Hân (Biology/2012)

Tăng Văn Đoàn (Sports Administration/ 2012)

Nguyễn Thị Hiền (Arts & Industry/2012)

Phan Thị Hoa (Accounting/ 012)

Đậu Ngọc Linh (School Administration/2012)

Nguyễn Đức Phong (Economics/2012)

Trịnh Thị Thúy Hằng (Bank Clerk/2013)

Đặng Xuân Phước (Pharmacy/2013)

Trần Hồng Thanh (Telecommunication/2013)

Đặng Văn Minh (Construction/2013)

Nguyễn Thị Sương (Library Science/2013)

Nguyễn Văn Đại (English/2013)

Nguyễn Đức Huyền (Marine Construction/2013)

Đặng Thị Tuyết (Civil Construction/2013)

Nguyễn Văn Lộc (Computer Science/2013)

Lê Thị Bích Thảo (Accounting/2014)

Cao Thị Thúy Hằng (Education/2014)

Cao Văn Hùng (Civil Construction/2014)

Đinh Trọng Thanh (Chemistry/2014)

Hồ Phi Thiện (Computer Science/2014)

Cao Văn Lạc (Veterinarian/2014)

Trần Khắc Trâm (English/2014)

Chu Quang Thái (Software/2014)

    

2010 RECIPIENTS OF
LAVANG COLLEGE SCHOLARSHIPS

NUMBER OF RECIPIENTS: 33


Võ Công Long (Veterinarian/Class of 2011)

Mạch Nhật Tân (Journalism/Class of 2011)

Nguyễn Thuoc Trường (Mechanical Engineer/Class of 2011)

Nguyễn Thị Mỹ (Office Administration/Class of 2011)

Nguyễn Trung Niên (English/Class of 2011)

Nguyễn Minh Cầu (Architecture/Class of 2011)

Nguyễn Thị Yên (Nutrition Nurse/Class of 2011)

Hồ Thị Hường (English/Class of 2011)

Nguyễn Ngọc Tá (Civil Construction/Class of 2011)

Phan Thị Thuận (Tourism/Class of 2011)

Nguyễn Văn Long (Business Administration/Class of 2011)

Phạm Minh Nhân (Journalism/Class of 2011)

Lê Thị Đan (Nutrition Nurse/Class of 2011)

Nguyễn Văn Lộc (Information Technology/Class of 2011)

Hồ Văn Hạnh (Modern Science & Technology/Class of 2012)

Nguyễn Thị HIệu (Business Administration/Class of 2012)

Đặng Văn Minh (Construction/Class of 2012)

Đinh Văn Hân (Biology/Class of 2012)

Tăng Văn Đoàn (Sports Administration/Class of 2012)

Nguyễn Thị Hiền (Arts & Industry/Class of 2012)

Phan Thị Hoa (Accounting/Class of 2012)

Đậu Ngọc Linh (School Administration/Class of 2012)

Đặng Xuân Phước (Biology-Chemistry/Class of 2012)

Nguyễn Đức Phong (Economics/Class of 2012)

Trần Minh Nhật (Computer Science/Class of 2012)

Nguyễn Văn Đường (Social Services/Class of 2012)

Nguyễn Thị Sương (Library Science/Class of 2013)

Cao Văn Hùng (Civil Construction/Class of 2013)

Nguyễn Văn Đại (English/Class of 2013)

Nguyễn Đức Huyền (Marine Construction/Class of 2013)

Đặng Thị Tuyết (Civil Construction/Class of 2013)

Nguyễn Bá Trung (Construction Technology/Class of 2013)

Cao Văn Lạc (Veterinarian/Class of 2014)

 

2010 RECIPIENTS OF LAVANG
HIGH SCHOOL
AND ELEMENTARY SCHOLARSHIPS

NUMBER OF RECIPIENTS: 60

Tran Van Binh
Nguyen Van Tan Loc
Huynh Vu Lam
Hoang Xuan Lam
Nguyen Van Quang
Ha Trung Phi
Nguyen Dang Bi
Nguyen Thai Binh
Le Van Tuan
Bach Duc Toan
Phan Ngoc Thach
Nguyen Ngoc Luu
Ho Xuan Thang

Hoang Thanh Ha
Nguyen Thi Hang
Nguyen thi Ly
Tran thi Thu Thuy
Nguyen The Quynh
Le Van Tam
Nguyen Tuan Hung
Nguyen Thi Hoai Thuong
Tran Thi Hieu
Tran Thi Hong
Bui Thi Huong
HoThi Huong
Le Thi Loan
Nguyen Thi Hong Lam
Nguyen Thi Hoa Mai
Phan Thi Kieu Van
Bui Thi Phuong
Nguyen Thi Thu
Dinh Thi Van
Truong Van Cao
Ho Huy Nghia
Dang trong Tuan
Hoang Ngoc Canh
Nguyen Duc Toan
Dinh Huu Thuat
Bui Van Nang
Dau Van Giang
Dam Thi Dung
Tran Thi Nhung
Tran Thi Thuc
Han Thi Hanh
 
Tran Thi Hoang
Phan Thi Nhung
Ha Thi Thu Trang
Nguyen Thi Thu Thao
Do Bich Tram
Nguyen Phi Anh
Nguyen Linh
Nguyen Thang
Do thi Thuy Duong
Do thi Thuy Nga
Nguyen Hong Phuong
Nguyen Hong Loan

Nguyen Quoc Dat
Nguyen Ngoc Tu
Nguyen Thanh Tu
Ho Lan Anh

 

2010 LAVANG LIBRARY

NUMBER OF RECIPIENTS: 1

-establishes and stocks a full-size library
in Dien Chau, Nghe An, North Vietnam 

 

  

2009 RECIPIENTS OF LAVANG COLLEGE SCHOLARSHIPS

NUMBER OF RECIPIENTS: 15


Đặng Thu Trang (Education/2009)

Trinh Thi Mai Trinh (Linguistic & Liturature/2009)

Đặng Đình Dũng (English/2010)

Hồ Văn Hạnh (Modern Science and Technology/2012)

Hồ Thị Phuoc (Nutrition Nurse/2010)

Dang Xuan Phuoc (Biology/2009)

Nguyễn Minh Cau (Architecture/2011)

Nguyễn Thị Hieu (Business Administration/2012)

Nguyễn Thị My (Office Administration/2011)

Nguyễn Thị Xuan (Education/2011)

Nguyễn Thuoc Trường (Mechanical Engineer/2011)

Nguyễn Trung Nien (English/2011)

Nguyễn Van Hân (Biology - 8/2012)

Nguyễn Van Minh (Construction/2012)

Võ Công Long (Veterinarian/2010)

 


2009 LAVANG ELEMENTARY
& HIGH SCHOOL SCHOLARSHIPS

NUMBER OF RECIPIENTS: 68

Bạch Đức Toản - Hà Tĩnh
Bùi Ngọc Thanh - Bình Thuận
Đàm Thị Dung - Nghệ An
Đỗ Bích Trâm - Bình Thuận
Đỗ Thùy Dương - Thủ Đức
Đỗ Thùy Nga - Thủ Đức
Đoàn Trần Vũ - Kiên Giang
Hà Thị Thu Trang - Nghệ An
Hán Thị Hạnh - Hà Tĩnh
Hồ Thị Tin - Nghệ An
Hồ Thị Tình - Nghệ An
Hoàng Nguyễn Như Trang - Bình Thuận
Hoàng Thị Ngọc - Hà Tĩnh
Hoàng Thị Thanh Thanh - Bình Thuận
Huỳnh Thị Thu Hà – Buôn Ma Thuật
Lê Thị Kiều Diễm - Bình Thuận
Lê Thị My Na - Bình Thuận
Lương Minh Thăng - Kiên Giang
Lương Thị Kim Ngân - Kiên Giang
Lương Thiện Toàn - Đà Nẵng
Lương Tuấn Huy - Đà Nẵng
Nguyễn Hoàng Thắng - Đồng Nai
Nguyễn Kim Long – Đà Nẵng
Nguyễn Minh Cường - Bình Thuận
Nguyễn Ngọc Tú - Đà Nẵng
Nguyễn Quang Huy - Đà Nẵng
Nguyễn Quốc Đạt - Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Tú - Đà Nẵng
Nguyễn Thị Hồng Loan - Đà Nẵng
Nguyễn Thị Ái Trâm - Bình Thuận
Nguyễn Thị An - Nghệ An
Nguyễn Thị Hương - Bình Thuận
Nguyễn Thị Phúc - Bình Thuận
Nguyễn Thị Phương - Nghệ An
Nguyễn Thị Sâm - Nghệ An
Nguyễn Thị Thanh Hương - Bình Thuận
Nguyễn Thị Thanh Tâm - Bình Thuận
Nguyễn Thị Thảo Huyền - Bình Thuận
Nguyễn Thị Thu Thảo - Bình Thuận
Nguyễn Thị Thu Thiện - Bình Thuận
Nguyễn Thị Tình - Bình Thuận
Nguyễn Thị Xuân - Nghệ An
Nguyễn Thị Xuyến - Nghệ An
Nguyễn Thùy Linh - Đồng Nai
Nguyễn Văn Bính - Nghệ An
Nguyễn Văn Chung - Bình Thuận
Nguyễn Văn Diệu - Nghệ An
Phan Thị Hạnh - Nghệ An
Phan Thị Kiều - Nghệ An
Phan Thị Nhung - Nghệ An
Phan Thị Trang - Nghệ An
Trần Vũ Hải Việt - Kiên Giang
Trần Giang Bảo Thắng - Kiên Giang
Trần Đàn Phương Linh - Kiên Giang
Trần Thị Hoàng - Hà Tĩnh
Trần Thị Nhung - Hà Tĩnh
Trịnh Thị Ngọc Lan - Kiên Giang
Trần Thị Phượng - Bình Thuận
Trần Thị Thực - Nghệ An
Trịnh Quang Huy - Kiên Giang
Trịnh Thị Thúy Hằng - Kiên Giang
Trương Thị Mỹ Yến - Bình Thuận

 

2008 LAVANG LIBRARY

NUMBER OF RECIPIENTS: 1

-stocked a full-size library located at White Dove Parish (GX Bồ Câu Trắng), Hàm Tân, Bình Thuận Province.

 


Lavang Library at White Dove Church in Ham Tan, Binh Thuan

 


Children reading in Lavang Library in Ham Tan, Binh Thuan

 

 


Children enjoy reading their favorite books

 


priceless time!

 

Our GRADUATES:

2008

Dinh Thi Lu (Veterinarian Technician)

Nguyen Thi Oanh (Veterinarian Technician)

 

2009

Dang Thu Trang (History/Education)

Tran Thi Thanh (Nutrition Nurse)

Tran Thi Tri (Nutrition Nurse)

Trinh Thi Mai Trinh (Linguistic/Literature)

Vo Thi Nguyen (Nutrition Nurse)


2010

Huynh Thi Lien (English)

Tran Thi Kim Sinh (Acupuncture-Nurse)

Pham Thi Thuy (Veterinarian Tech)

Chu Thi Oanh (Veterinarian Tech)

Tran Thi Phuong (Veterinarian Tech)

Nguyen Thi Nhiem (Veterinarian Tech)

Hoang Thi Kim Lien (Pharmacy Tech)

Luong Thi Ngoc Bich (English)

Nguyen Thi Trang (Nursing)

Dang Xuan Phuoc (Biology)

Dang Dinh Dung (English)